Šinska rasveta

Kada pričamo o šinskoj rasveti, pričamo o eleganciji, praktičnosti, funkcionalnosti i kreativnosti. 

Svi ovi elementi opisuju šinsku rasvetu a kada svaku reč ponaosob objasnimo dobija se jedna lepša i kompletnija slika koja opisuje šinsku rasvetu.

Elegantnost

Sama po sebi šina koja je glavni element je veoma jednostavnog izgleda i može da se uklopi u bilo koji prostor, pa čak i onaj koji je najzahtevniji.

Šina može da se postavi direktno na bilo koju podlogu a isto tako može da se i suspenzuje sa bilo koje podloge tako da se dobija još jedna dimenzija u prostoru.

Sinska rasveta Novi Sad
Sinska rasveta Novi Sad
Primer rasvete poslovnog prostora

Praktičnost

Kada je postavljen glavni element tj šina, dobija se mogućnost da je ukrasite sa velikim brojem raznovrsnih rasvetnih tela, od spot rasvete pa sve do različitih visilica, i sve to da se poveže na jedan izvor napajanja.

Funkcionalnost

Dolazi do izražaja pogotovo sa NOVOM LED tehnologijom, jer LED ima znatno  manju potrošnju električne energije pa čak i do 80% u odnosu na halogenu rasvetu. Pored velike uštede nova LED tehnologija ima mogućnost Dimovanja ili kontrole jačine svetlosti, tako da u bilo kojem momentu Vi možete da napravite taj SAVRŠENI ambijent.

Rasveta poslovni prostor

Kreativnost

Veoma jaka reč, ali baš zbog toga je vežemo za šinsku rasvetu. Jer sa šinskom rasvetom možete da kreirate taj savršeni izgled, da odaberete tu savršenu kombinaciju rasvetnih tela sa perfektnom kontrolom same jačine, boje i fokusa i sve to za Vaš savršeni ambijent, koji ste zamislili a pri tome niste žrtvovali ni eleganciju, praktičnost, funkcionalnost i naravno kreativnost.

I sve to bez kompromisa.